Elle Family Knit & Pullskein Range

Elle Family Knit 4 Ply / D.K/Chunky – R17.00/50g ball.

Elle Pullskein Double Knit -R30.00/100g ball.

Family Knit DK ELLE ELLE FAMILY KNIT DK

ELLE

PATTERN 6866

PATTERN 6866

 

 

Leave a Reply